Korona 2020

I forbindelse med skolestart i august, ble det tatt i bruk ny veileder om smittevern. For at veilederen skal være enklere å forholde seg til, har Folkehelseinstituttet tatt i bruk "trafikklysmodellen". Det vil si grønt, gult og rødt nivå.

Skriv ut

Så lenge vi er på gult nivå, må vi i hovedtrekk forholde oss til smittevernreglene slik:

 1. Ingen som er syk skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Vi må forholde oss til gitte kontaktreduserende tiltak
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer
  • Hele klasser regnes som en "kohort"
  • Ansatte kan veksle mellom ulike "kohorter"/klasser, men må holde avstand til elever hvis mulig
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Holde avstand i pauser/friminutt

Skolen har med bakgrunn i gjeldende veileder for smittevern utarbeidet en egen risikovurdering. Denne kan man få tilgang til via lenke oppe til høyre på denne siden. Ønsker man tilgang til FHI's smittevernveileder, kan man lese den ved å trykke her.

Skolen har også utarbeidet en sjekkliste som ansatte sammen med elevene kan benytte (se øverst til høyre på siden).

Siden skolestart har skoleskyssen gått som normalt. Som passasjer må man passe spesielt på dette:

 • Hvis man er syk eller kan være smittet skal man ikke reise med kollektivtrafikk
 • Man skal ikke reise med kollektivtrafikk hvis man ikke må - bruk gjerne sykkel eller gå dersom det er mulig. En annen løsning kan være å bli kjørt av foreldre
 • Vi hensyn og hold anbefalt avstand på en meter
 • Elever må vaske hendene når de kommer til skolen og når de kommer hjem

FHI smitteverntiltak plakat

Snarveier

Dokumenter

Kontakt